O firme

Spoločnosť Mercator-KOVO, spol. s r. o. vznikla v roku 1996 na základoch bývalého štátneho podniku "SPIŠSKÝ PRIEMYSELNÝ PODNIK V LEVOČI - Závod Spišské Vlachy", a teda zdedila strojový park, výrobné priestory a technológie pôvodne určené prevažne pre sériovú a veľkosériovú výrobu, lisovacie a klampiarske práce.

Predrevolučná výroba zahŕňala státisíce lisovaných dielcov pre nábytkársky priemysel, desiatky tisíc uhliakov, dielenský nábytok, nemocničné umývadlá, produkty klampiarskej výroby (zvodové rúry, ríny...) a rôzne iné výrobky.

Dnes prevažuje zákazková výroba sérií výrobkov prevažne z tenkého plechu, ako sú skrinky rozvádzačov podlahového vykurovania, poštové schránky, lekárničky, skrinky hasiacich prístrojov, tiahla, nábytkové kovania, telesá ventilátorov, lisované dielce pre popredných európskych výrobcov priemyselného nábytku, čiernej a bielej techniky.

Znižovanie početnosti sérií a súčasné zvyšovanie rozmanitosti produkcie si vyžiadalo investíciu do laserového rezacieho stroja, ktorý na rozdiel od lokálnej konkurencie dokáže deliť aj materiály ako meď, broz alebo mosadz a ktorého voľné kapacity sú ponúkané a využívané na kooperačnú výrobu presných dielcov podľa výkresovej dokumentácie zákazníkov.